Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cursos que se inician proximamente

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

TURNO

DURACIÓN

PRACTICAS EN EMPRESA

SELECCIÓN

INICIO

FIN

ENAC0108

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

T

240

 

xxx

19/03/2018

04/06/2018

EOCO09EXP

APLICACIONES BIM EN OBRA CIVIL

T

120

 

xxx

19/03/2018

24/04/2018

EOCB02EXP

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (BLENDED)

M

300

 

xxx

20/03/2018

21/06/2018

TMVG0409

MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SISTEMAS AUX.

M

440

80

31/01/2018

20/03/2018

31/07/2018

EOCJ0110

SISTEMAS DE FALSOS TECHOS Y PLACAS DE YESO LAMINADO

M

240

 

08/02/2018

21/03/2018

06/06/2018

IMAR0408

MONTAJE MANT. INST. CALORÍFICAS (6 h/dia)

M

380

120

31/01/2018

21/03/2018

28/06/2018

COML0309

ORG. Y GESTION DE ALMACENES

T

310

80

07/02/2018

21/03/2018

26/06/2018

EOCM82

OPERADOR DE GRÚA TORRE

M

275

 

xxx

22/03/2018

18/06/2018

EOCM90

OPERADOR DE RETROPALA

M

400

 

xxx

23/03/2018

24/07/2018

EOCM90

OPERADOR DE RETROPALA

T

400

 

xxx

03/04/2018

30/07/2018

IMAI0108

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

M

320

160

 

03/04/2018

06/07/2018

IMAF30EXP

RITE

T

460

 

xxx

03/04/2018

17/09/2018

EOCM40EXP

OPERADOR DE MINICARGADORA

M

300

 

xxx

10/04/2018

09/07/2018

IMAI02EXP

AUTOMATIZACIÓN DE INST. TERMICAS

T

200

 

 

10/04/2018

11/06/2018

EOCM82

OPERADOR DE GRÚA TORRE

T

275

 

 

17/04/2018

09/07/2018

EOCM20

OPERADOR MAQUINARIA EXPLANACIÓN

M

650

 

xxx

24/04/2018

05/12/2018

EOCO07EXP

INFOGRAFIA ARQUITECTONICA

T

175

 

 

25/04/2018

19/06/2018

EOCO01EXP

TECNICO EN MODELADO BIM

M

150

 

 

03/05/2018

15/06/2018

EOCM40EXP

OPERADOR DE MINICARGADORA

T

300

 

 

03/05/2018

27/07/2018

TMVG0409

MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SISTEMAS AUX.

T

440

80

 

07/05/2018

10/10/2018

COML0110

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

M

170

40

 

10/05/2018

28/06/2018